Otaczający nas monitoring – do czego służy i jakie niesie korzyści?

Monitoring to w obecnych czasach to praktycznie rzez biorąc standard i można go napotkać niemal wszędzie. Do zadań monitoringu wizyjnego należy nadzorowanie domu, firmy, czy innego terenu. Aktualnie, montaż takiego monitoringu dostępny jest do wszelkiego rodzaju obiektów. Można go zamontować nie tylko na przestrzeniach dużych firm czy instytucji, ale również w niewielkich marketach, domkach jednorodzinnych, na blokowiskach, halach produkcyjnych, w hotelach czy restauracjach. Czy monitoring faktycznie wpływa na bezpieczeństwo mienia jak i nas samych? Czy poza wymienionymi może nieść inne korzyści?

monitoring domu
Mianowicie według statystyk, w strefach objętych zasięgiem kamer, odnotowuje się zmniejszenie (w niektórych przypadkach całkowite wyeliminowanie) precedensów takich jak: napady, kradzieże. Widoczny monitoring to skuteczny “odstraszacz”. Najprostszy zestaw do monitoringu może pozwolić nam zabezpieczyć dorobek, a także ochronić nas przez przestępcami. Natomiast kiedy już dojdzie do zdarzenia takiego jak kradzież czy sytuacji konfliktowych, monitoring będzie narzędziem służącym w osądzeniu spraw powiązanych z wykroczeniami i przestępstwami karnymi. Monitoring powszechnie stosowany jest nie tylko przez kupujących go na własny użytek, ale przede wszystkim mamy dotyczenia z nim na terenach miast. Wykorzystując monitoring wizyjny w mieście zmniejsza się ilość wykroczeń drogowych (nawet do 75%). Monitoring miejski jest przydatny również w zabezpieczaniu imprez. Co więcej, pozwala na sprawną ocenę sytuacji na ulicach.

kamera do monitoringu

Autor: Tristan Nitot
Źródło: http://www.flickr.com
Pośród zalet płynących z monitoringu, wymienić można w głównej mierze: zwiększenie bezpieczeństwa osób, ochronę mienia przed kradzieżami, ochronę przed wstępem osób niepożądanych na zabezpieczony monitoringiem teren, możliwość kontroli pracowników, dozór nad posesją bądź firmą, także w okresie braku obecności na miejscu (poprzez podgląd online). Warto także wziąć pod uwagę, że montaż monitoringu wizyjnego pomniejsza koszt ubezpieczenia obiektu. Monitorowanie domu czy firmy to znakomite dopełnienie systemu alarmowego, kompletny i integralny system ochrony.